Terreng og grunnarbeid – Vei og tomtearbeid – Drenering, Vann og avløp – Nydyrking

Brøyting og strøing

Levering av pukk, singel, grus, sand og matjord 

Tlf. 61 34 64 03 / 958 47 800       

E-post bba@bagn.eu

 

 

 2930 BAGN   

Mobil 958 47800

e-post bba@bagn.eu


Svein Østgård - Tlf. 61 34 64 03 - Mob. 958 47 800 -  post@svein.eu

Erlend Østgård -  Mob.  926 62 312 -  post@erlend.eu